Gradinari, Judetul Olt 0349 525 273

Apel de proiecte masura M4/6A- "Infiintarea de activitati neagricole"
2022 - Sesiunea I

Mai jos se pot descarca documentele aferente apelului de proiecte pentru Apel de proiecte masura M4/6A- "Infiintarea de activitati neagricole" 2022 - Sesiunea 1

DENUMIRE DOCUMENT

TIP DOCUMENT

DATA PUBLICARII

DESCARCARE

Anunt privind apelul de selectie simplificat M4 6A sesiunea 1/2022

24.02.2022

Anunt privind apelul de selectie detaliat M4 6A sesiunea 1/2022

24.02.2022

0. Ghidul Solicitantului M4 6A

24.02.2022

1. Anexa 1 Cerere de finantare M4-6A

24.02.2022

2. Anexa 2 Model Plan de Afaceri

24.02.2022

3. Anexa 3 - Fisa masuri _M4-6A

24.02.2022

4. Anexa 4 - Lista_codurilor CAEN eligibile M4-6A.doc

24.02.2022

5.Anexa 5 - Lista_codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor M4-6A.doc

24.02.2022

6.Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica.doc

24.02.2022

7. Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

24.02.2022

8. Anexa 6.3 - Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

24.02.2022

9. Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

24.02.2022

10. Anexa 7 - Model declaratie propria raspundere raportare plati catre GAL.docx

24.02.2022

11. Anexa 8 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

24.02.2022

12. Anexa 9 - Declaratie pe proprie raspundere

24.02.2022

13. Fisa criteriilor de conformitate M4-6A.pdf

24.02.2022

14. Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M4-6A.pdf

24.02.2022

15. Fisa criteriilor de selectie M4-6A

24.02.2022

16. Fisa de verificare pe teren M4-6A

24.02.2022

17. Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor M4-6A.pdf

24.02.2022