Gradinari, Judetul Olt 0349 525 273

Apel de proiecte masura M4/6A- "Infiintarea de activitati neagricole"
2019 - Sesiunea I

Mai jos se pot descarca documentele aferente apelului de proiecte pentru Apel de proiecte masura M4/6A- "Infiintarea de activitati neagricole" 2019 - Sesiunea I

DENUMIRE DOCUMENT

TIP DOCUMENT

DATA PUBLICARII

DESCARCARE

Afisare anunt privind apelul de selectie M4/6A,sesiunea 1/2019

17.05.2019

Anunt simplificat M4-6A avizat

10.05.2019

Anunt detaliat M4.6A avizat

10.05.2019

0. Ghidul Solicitantului M4 6A

10.05.2019

1. Anexa 1 Cerere de finantare M4-6A

10.05.2019

2. Anexa 2 Model Plan de Afaceri

10.05.2019

3. Anexa 3 - Fisa masuri _M4-6A

10.05.2019

4. Anexa 4 - Lista_codurilor CAEN eligibile M4-6A.doc

10.05.2019

5.Anexa 5 - Lista_codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor M4-6A.doc

10.05.2019

6.Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica.doc

10.05.2019

7. Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

10.05.2019

8. Anexa 6.3 - Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

10.05.2019

9. Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

10.05.2019

10. Anexa 7 - Model declaratie propria raspundere raportare plati catre GAL.docx

10.05.2019

11. Anexa 8 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

10.05.2019

12. Anexa 9 - Declaratie pe proprie raspundere

10.05.2019

13. Fisa criteriilor de conformitate M4-6A.pdf

10.05.2019

14. Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M4-6A.pdf

10.05.2019

15. Fisa criteriilor de selectie M4-6A

10.05.2019

16. Fisa de verificare pe teren M4-6A

10.05.2019

17. Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor M4-6A.pdf

10.05.2019