Gradinari, Judetul Olt 0349 525 273

Apel proiecte "M4/6A- Infiintarea de activitati neagricole"

Mai jos se pot descarca documentele aferente apelului de proiecte pentru Apel proiecte "M4/6A- Infiintarea de activitati neagricole"

DENUMIRE DOCUMENT

TIP DOCUMENT

DATA PUBLICARII

DESCARCARE

Anunt inchidere sesiune depunere proiecte M4/6A

01.11.2018

Afisare anunt privind apelul de selectie M4/6A

19.10.2018

0.1. Anunt simplificat M4-6A avizat

09.10.2018

0.1. Anunt detaliat M4.6A avizat

09.10.2018

0. Ghidul Solicitantului M4 6A

09.10.2018

1. Anexa 1 Cerere de finantare M4-6A

09.10.2018

2. Anexa 2 Model Plan de Afaceri

09.10.2018

3. Anexa 3 - Fisa masuri _M4-6A

09.10.2018

4. Anexa 4 - Lista_codurilor CAEN eligibile M4-6A.doc

09.10.2018

5.Anexa 5 - Lista_codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor M4-6A.doc

09.10.2018

6.Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica.doc

09.10.2018

7. Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

09.10.2018

8. Anexa 6.3 - Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

09.10.2018

9. Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

09.10.2018

10. Anexa 7 - Model declaratie propria raspundere raportare plati catre GAL.docx

09.10.2018

11. Anexa 8 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

09.10.2018

12. Anexa 9 - Declaratie pe proprie raspundere

09.10.2018

13. Fisa criteriilor de conformitate M4-6A.pdf

09.10.2018

14. Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M4-6A.pdf

09.10.2018

15. Fisa criteriilor de selectie M4-6A

09.10.2018

16. Fisa de verificare pe teren M4-6A

09.10.2018

17. Procedura generala de evaluare si selectie a proiectelor M4-6A.pdf

09.10.2018