Gradinari, Judetul Olt 0349 525 273

GAL Oltul Puternic

Grupul de Actiune Locala “Oltul Puternic” (G.A.L.O.P.) este o micro-regiune LEADER compusa din 21 comune, ce insumeaza impreuna 138 de sate si catune. In judetul Olt se afla 16 comune, 5 in partea de NV (Gradinari, Teslui, Oporelu, Verguleasa, Cungrea), 5 in N (Vulturesti, Dobroteasa, Vitomiresti, Samburesti, Fagetelu) si 6 in NE (Poboru, Spineni, Leleasca, Barasti, Tatulesti, Optasi-Magura), iar alte 5 comune se afla SE judetului Valcea (Comunele: Dragoesti, Olanu, Galicea, Stoilesti, Danicei).

Relief

Relieful acestui areal este reprezentat preponderent de Podisul Getic cu cele doua forme ale sale: - Piemontul Cotmeana, care are forma de platou, pe teritoriul celor 20 comune din stanga Oltului si - Piemontul Oltetului cu forma de coline (partea de E, comuna Gradinari, malul drept al Oltului). Solurile de pe teritoriul G.A.L.-ului se impart in mai multe unitati zonale si intrazonale, care constituie potentialul pedologic, valorificat ca baza de dezvoltare a biocenozelor si a culturilor agricole in raport cu conditiile de mediu.

Resurse

Podisul Getic este bogat in resurse geologice, care constau in combustibili minerali (hidrocarburi si carbuni inferiori). Pe teritoriul G.A.L.-ului au fost puse in evidenta si exploatate acumularile de petrol si gaze, in localitatile Optasi, Poboru, Cungrea si Verguleasa. Configuratia reliefului, dispunerea retelei hidrografice pe directia NV-SE, altitudinea reliefului determina caracteristici locale si diferentierea unor topoclimate: de dealuri subcarpatice, de campie si de lunca.

Raul Olt

Raul Olt constituie axul principal al retelei hidrografice care constituie limita vestica a micro-regiunii. Pe cursul Oltului exista trei lacuri: Lacul Dragasani, Lacul Strejesti si Lacul Arcesti. Lacul Strejesti se afla comuna Teslui, fiind cel mai mare lac de acumulare de pe raul Olt.

Populatie

Populatia totala a micro-regiunii este de 45.083 locuitori, G.A.L.– ul are o suprafata de 1.044,82 km2 si o densitate de 43,05 locuitori/ km2. Niciuna dintre comune nu a fost membra a unui G.A.L. in perioada de programare 2007 – 2013. Ca si populatie, comunele din GAL sunt comune mici si medii, majoritatea absoluta fiind locuitori de etnie romana. Rromi intalnim aproximativ 1,43% locuitori in 5 comune. In G.A.L. traiesc 51,43% femei si 45,57% barbati, femeile detinand o pondere de peste 50% in 18 comune, in 2 fiind mai putine decat barbatii.

Strategia de Dezvoltare Locala a fost elaborata pe baza unei abordari de jos in sus, permitand actorilor locali sa determine nevoile zonei din care provin si de a contribui la dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, social, educational, de agrement si turism, cultural. GAL Oltul Puternic a intreprins o serie de activitati in perioada elaborarii Strategiei ce au avut ca scop informarea si animarea intregului teritoriu cu privire la oportunitatile programului LEADER si ale finantarilor obtinute prin GAL. La aceste intalniri au fost consultati actorii locali si cetatenii, barbati si femei evitand orice discriminare, promovand egalitatea de sanse, in scopul identificarii nevoilor si prioritatilor la nivelul comunitatilor. Grupul de actiune locala Oltul Puternic intentioneaza sa dezvolte actiuni de cooperare prin sub-masura 19.3 ”Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locala” contribuind la indeplinirea obiectivele din SDL.